Evaluatiemodel

De academie maakt werk van een efficiënt en communicatief evaluatie-en leerlingvolgsysteem.

In competentiegericht onderwijs maakt het geïsoleerd inoefenen van vaardigheden plaats voor een meer allesomvattende manier van leren. We kijken naar het leerproces van elk individu. We vinden het belangrijk dat de evaluatie niet enkel meet in welke mate leerlingen bepaalde doelen bereikt hebben maar ook een middel wordt om het leren te stimuleren. Evalueren krijgt hier een ruimere en meer begeleidende functie. We richten ons op het begeleiden van een groeiproces in plaats van op het beoordelen.

Het Evaluatiereglement volgt later.

 

Contactinfo