Nuttige info lessen Beeldatelier 12-17 jaar

 • Afwezigheid: wij vragen te verwittigen als uw zoon/dochter er niet kan zijn of de klas vroeger moet verlaten.  
 • Basismateriaal: alle jongeren brengen eigen basismateriaal mee:potlood, gom, kleurpotloden (minstens twaalf kleuren), schaar, papierlijm, penselen, plastieken bekertje, vod. Voor speciale materialen zoals papier, klei, … zorgen wij.
 • Begin lessen: een schooljaar duurt steeds van 1 september tot 30 juni. Voor het schooljaar 2022-2023 starten de lessen vanafdonderdag 1 september 2022, maar je kan nog de hele maand inschrijven. Daarna is dit niet meer mogelijk. 
 • Bibliotheek: op het secretariaat van de hoofdschool is een bibliotheek met kunstboeken. Iedereen kan de boeken gratis uitlenen.
 • Brandalarm: het verzamelpunt bij brand is de inkom van de academie Muziek & Woord.
 • Draadloos internet: in de hoofdschool kan u gratis inloggen op het internet.
 • Foto’s: regelmatig worden door directie en leerkrachten foto’s genomen in het atelier.  Deze  kunnen gebruikt worden voor de website en voor publiciteitsdoeleinden.
 • Jaarthema: met het leerlingenwerkwordt ieder jaar een tentoonstelling opgebouwd.
 • Kopieerrecht: van elk kunstwerk, gemaakt tijdens de lessen, heeft de academie  kopieer- en publiceerrecht.
 • Lesblok: iedere lesblok duurt 4 lesuren van elk 50 minuten met tussenin een pauze van 10’.  
 • Medische fiche: breng de leerkracht en het secretariaat op de hoogte indien uw kind in bepaalde situaties extra medische ondersteuning nodig heeft.
 • Meesterwerk: de werken gemaakt tijdens de lessen worden zo veel mogelijk in de klas of in de gang(en) getoond of gebruikt voor tentoonstellingen en publicitaire doeleinden. Uiteraard krijgt iedereen zijn werk mee naar huis. 
 • Op tijd komen: Dit komt de pedagogische kwaliteiten van de lessen ten goede.  Zo beginnen de lessen stipt en moet de opdracht maar éénmaal uitgelegd worden.  Er wordt verwacht dat de jongeren regelmatig de les volgen, actief meewerken, de les niet verstoren en respect tonen voor leerkracht, medeleerlingen en het ter beschikking gesteld materiaal.
 • Pauze: tijdens de lespauze is het niet toegelaten de academie te verlaten. Gebeurt dit toch dan is dit op eigen verantwoordelijkheid! 
 • Studiereizen algemeen: regelmatig worden studiereizen ingericht, voornamelijk voor onze volwassen studenten, maar ook ouders en hun kinderen/jongeren kunnen mee. Wil je op de hoogte gehouden worden via mail, laat ons dit weten.
 • Verzekering: iedere student is verzekerd, op weg van en naar de academie en tijdens de les, ook als die op een andere plaats doorgaat.  Enkel de lesuren waarvoor is ingeschreven (de periode aangekruist op het inschrijvingsformulier), tien minuten ervoor en tien minuten erna, is de academie verantwoordelijk.  Wij beloven dan ook dat de leerkracht tien minuten vóór en tien minuten na de les aanwezig zal zijn.  Als ouder bent u verantwoordelijk indien uw zoon/dochter zich buiten de vooropgestelde tijd in de academie bevindt.

Contactinfo