Projectatelier

Nieuw vanaf september 2023!

Wat houdt de cursus in?

In het projectatelier staan experiment, onderzoek en artistieke zelfstandigheid centraal. Samen verkennen we hoe het werk kan uitbreiden, evolueren en hoe het in vraag te stellen. Toelaten wat er ontstaat en het gekende durven loslaten zijn belangrijke aandachtspunten. 

Het atelier fungeert als “laboratorium” waar verschillende materialen, technieken en methodieken met elkaar kunnen overlappen. Het projectatelier is dus niet gebonden aan één specifiek medium maar zoekt bewust een kruisbestuiving op die het persoonlijk artistiek werk ten goede kan komen. 

Je vertrekt vanuit een schets, een gedachte, een fascinatie, inspiratie… We leren deze te onderzoeken en te documenteren. Binnen het projectatelier streven we naar een open blik, engagement en de drijfveer om ideeën om te zetten naar diverse projecten.

Via workshops, lezingen, wekelijkse dialoog met medestudenten, met de docenten en zelfonderzoek ontstaat er een eigenheid en wordt er een eigen beeldtaal ontwikkeld en uitgediept. Deze beeldtaal kan alle vormen aannemen; van conceptuele kunst tot installatiekunst, tweedimensionaal werk, sculpturaal werk, performance, werken met licht, ruimte of geluid. De docenten zullen de studenten individueel begeleiden, met oog voor de inhoud, techniek en esthetiek.

Dialoog en reflectie zijn binnen dit atelier van groot belang. Er is plaats voor intense gesprekken binnen een gemoedelijke omgeving die de studenten uitdaagt en verder doet denken. Samen wordt er ieder jaar gewerkt naar een groepsexpo en een publicatie. Leerkrachten:

 

 

 

 

 

Jonas Vanderbeke

 

 

Merlyn Paridaen

 

Ine Desmet (geen foto)

 

Wanneer vinden de lessen plaats?

Op dinsdag 13.30-17.00 u en 18.30-22.00 u.

Op donderdag 13.30-17.00 u en 18.30-22.00 u.

Kostprijs

De actuele prijzen vind je hier.

  • Voor volwassenen is proefmateriaal aanwezig maar is het de bedoeling dat ieder zijn eigen materiaal koopt en meebrengt (verf, penselen, schildersdoek, klei, camera, ...).

Hoe inschrijven?

Je kan online inschrijven vanaf 1 juni t.e.m. 30 september. 

De toelatingsvoorwaarden vind je hier. De contactgegevens om je in te schrijven vind je hier

 

 

 

Contactinfo