Tarieven

Algemeen

Het inschrijvingsgeld wordt bepaald door het ministerie en de inrichtende macht en geldt voor een volledige schooljaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en in oktober doorgestort aan het Ministerie voor Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap.

In het inschrijvingsgeld zijn ook het lesmateriaal en eventuele kopies inbegrepen. Voor volwassenen in het domein Beeld is proefmateriaal aanwezig, maar wordt er verwacht dat ieder zijn eigen materiaal koopt en meebrengt (verf, penselen, schildersdoek, klei, camera, ...).

 

Tarieven

Voor het schooljaar 2023-2024 gelden volgende tarieven:

  • Jongeren (tot 18 jaar): 91 euro (verminderd 64 euro)
  • Jongeren (18-24 jaar): 168 euro
  • Volwassenen (vanaf 25 jaar)382 euro (verminderd 168 euro)

In het inschrijvingsgeld zit een retributie van 10 euro per gevolgde studierichting voor gebruikte materialen, kopies, verf, … (=lesmateriaal).

Dit is bij de bovenstaande prijzen reeds toegevoegd.

 

Verminderde tarieven

In sommige gevallen kun je aanspraak maken op een vermindering. Een overzicht vind je hier. Elke aanspraak tot een verminding moet gestaafd worden door een attest.

Kun je aanspraak maken op vermindering? Dan gelden volgende tarieven:

  • Jongeren (tot 18 jaar): 64 euro
  • Volwassenen (vanaf 18 jaar): 168 euro

 

UITPAS kansenstatuut

Kun je aanspraak maken op het UiTPAS kansenstatuut? Dan gelden volgende tarieven:

  • Jongeren (tot 18 jaar): 25 euro
  • Jongvolwassenen (18-24 jaar): 45 euro
  • Volwassenen: 100 euro

Alle informatie over de UiTPAS vind je hier.

 

Fiscaal attest

Het inschrijvingsgeld is fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 14 jaar.

Contactinfo