Tarieven

Algemeen

Het inschrijvingsgeld wordt bepaald door het ministerie en de inrichtende macht en geldt voor een volledige schooljaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en in oktober doorgestort aan het Ministerie voor Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap.

In het inschrijvingsgeld zijn ook het lesmateriaal en eventuele kopies inbegrepen. Voor volwassenen in het domein Beeld is proefmateriaal aanwezig, maar wordt er verwacht dat ieder zijn eigen materiaal koopt en meebrengt (verf, penselen, schildersdoek, klei, camera, ...).

Ben je ingeschreven en wil je dit annuleren?  Dat kan uiterlijk tot 30 september. Tot dan is terugbetaling van het inschrijvingsgeld mogelijk. Na 30 september kan er niet meer worden terugbetaald.

 

Tarieven

Voor het schooljaar 2024-2025 gelden volgende tarieven:

  • Jongeren (tot 18 jaar): 93 euro (verminderd 65 euro)
  • Jongeren (18-24 jaar): 171 euro
  • Volwassenen (vanaf 25 jaar)389 euro (verminderd 171 euro)

In het inschrijvingsgeld zit een retributie van 10 euro per gevolgde studierichting voor gebruikte materialen, kopies, verf, … (=lesmateriaal).

Dit is bij de bovenstaande prijzen reeds toegevoegd.

Enkele ateliers 4e graad hebben nog een meerkost van 10 euro: Animatiefilm, Fotokunst, Keramiek, Video-en Filmkunst.

 

Verminderde tarieven

In sommige gevallen kun je aanspraak maken op een vermindering. Een overzicht vind je hier. Elke aanspraak tot een verminding moet gestaafd worden door een attest (geldig op het moment van inschrijven of in de maand september van het schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd).

Kun je aanspraak maken op vermindering? Dan gelden volgende tarieven:

  • Jongeren (tot 18 jaar): 65 euro
  • Volwassenen (vanaf 18 jaar): 171 euro

 

UITPAS kansenstatuut

Kun je aanspraak maken op het UiTPAS kansenstatuut? Dan gelden volgende tarieven:

  • Jongeren (tot 18 jaar): 25 euro
  • Jongvolwassenen (18-24 jaar): 45 euro
  • Volwassenen: 100 euro

Alle informatie over de UiTPAS vind je hier.

 

Fiscaal attest

Het inschrijvingsgeld is fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 14 jaar.

Contactinfo