Tarieven

Algemeen

Het inschrijvingsgeld wordt bepaald door het ministerie en de inrichtende macht en geldt voor een volledige schooljaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en begin oktober doorgestort aan het Ministerie voor Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap.

In het inschrijvingsgeld zijn ook het lesmateriaal en eventuele kopies inbegrepen. Voor volwassenen in het domein Beeld is proefmateriaal aanwezig, maar wordt er verwacht dat ieder zijn eigen materiaal koopt en meebrengt (verf, penselen, schildersdoek, klei, camera, ...).

 

Tarieven

Voor het schooljaar 2022-2023 gelden volgende tarieven:

  • Jongeren (tot 18 jaar): 84 euro (verminderd 59 euro)
  • Jongeren (18-24 jaar): 155 euro
  • Volwassenen (vanaf 25 jaar)353 euro (verminderd 155 euro)

 

Verminderde tarieven

In sommige gevallen kun je aanspraak maken op een vermindering. Een overzicht vind je hier. Elke aanspraak tot een verminding moet gestaafd worden door een attest.

Kun je aanspraak maken op vermindering? Dan gelden volgende tarieven:

  • Jongeren (tot 18 jaar): 59 euro
  • Volwassenen (vanaf 18 jaar): 155 euro

 

UITPAS kansenstatuut

Kun je aanspraak maken op het UiTPAS kansenstatuut? Dan gelden volgende tarieven:

  • Jongeren (tot 18 jaar): 20 euro
  • Jongvolwassenen (18-24 jaar): 40 euro
  • Volwassenen: 90 euro

Alle informatie over de UiTPAS vind je hier.

Fiscaal attest

Voor elk ingeschreven kind -14 jaar krijg je een fiscaal attest om bij te voegen bij je belastingsaangifte. Het attest wordt voor 1 mei opgestuurd.

Contactinfo