Woord

In het domein Woord zijn er twee hoofdrichtingen: verteltheater en theater.

In de eerste jaren oefen je en ontwikkel je je stem en ontdek je gaandeweg alle facetten van je expressiemogelijkheden.

In de loop van de opleiding kan je dan zelf bepalen of je je meer aangetrokken voelt tot het verteltheater of het  speltheater. In de cursus Theater maken gaan de leerlingen nog een stapje verder dan enkel acteren of voordragen. 

Per leeftijdscategorie worden specifieke cursussen georganiseerd, een overzicht van de structuur vind je hier.

Contact