Visie en missie

In onze academie staat kunst centraal. We beoefenen de verschillende kunstdisciplines (beeld, woord, muziek) maar willen onze leerlingen ook een bredere kijk bieden en hen stimuleren om deel te nemen aan het culturele leven buiten de school.

Onderwijs is een belangrijke hefboom voor persoonlijke ontwikkeling en daar willen wij vanuit kunst en cultuur op inzetten. We trachten kinderen, jongeren en volwassenen via betekenisvolle activiteiten te begeleiden en hen te vormen tot vrije en kritische mensen.

Met een enthousiast team van leerkrachten, ondersteunende medewerkers en directie bouwen we samen aan een sterk cultureel en kunstig participatieveld binnen de sector van de amateurkunsten. Daarbovenop zorgen we ook voor een doorstroom naar professionele carrières, ondersteund en gestimuleerd vanuit het lerarenkorps. 

Onze visie vind je uitgelegd in het Artistiek Pedagogisch Project.

 

Om u als onderwijsinstelling een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij met persoonsgegevens. Aan de hand van deze privacyverklaring willen we u meer uitleg geven bij de manier waarop we omgaan met de persoonsgegevens waarover we beschikken.

 

Andere documenten

Ad Valvas

Academiereglement

Huurreglement

 

Contactinfo