Lessenroosters Muziek

Hierbij vind je de lessenroosters voor Muziek.

Opgelet: voor het schooljaar 2022-2023 kunnen er nog wijzigingen volgen.

De indeling van die groepen gebeurt uitsluitend door de betrokken leerkracht. Die streeft er in eerste instantie naar om leerlingen van hetzelfde niveau bij elkaar te plaatsen. Hierbij wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden met praktische zaken als aansluiting op de klassikale vakken en transportmogelijkheden. Om het samenstellen van de groepen zo vlot mogelijk te laten wordt dan ook gevraagd om bij het begin van het nieuwe schooljaar zo vlug mogelijk contact op te nemen met de leerkracht.

Contactinfo