Lessenroosters Muziek

Hierbij vind je de lessenroosters voor Muziek voor het schooljaar 2023-2024.

  • De klassikale lessen Podiumkriebels liggen vast.
  • De lessenroosters voor de klassikale les in het domein Muziek (Muziekatelier en Groepsmusiceren 2e graad). 
  • Het vak Muzieklab 3e graad werkt volgens een modulair concept. 
  • De individuele cursussen omvatten de vakken instrument, zang, groepsmusiceren instrumentaal en vocaal, muziektheorie en compositie.

De indeling van de individuele lessen gebeurt uitsluitend door de betrokken leerkracht. Die streeft er in eerste instantie naar om leerlingen van hetzelfde niveau bij elkaar te plaatsen. Hierbij wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden met praktische zaken als aansluiting op de klassikale vakken en transportmogelijkheden. Om het samenstellen van de groepen zo vlot mogelijk te laten wordt dan ook gevraagd om bij het begin van het nieuwe schooljaar zo vlug mogelijk contact op te nemen met de leerkracht.

Contactinfo