Nuttige info lessen Muziek

 • Afwezigheid kind: als u of uw kind niet naar de les kan komen (ziekte, verjaardagsfeestje,…) hebben wij graag dat u verwittigt.
 • Algemeen rookverbod: zowel binnen als buiten de terreinen van de academie geldt een algemeen rookverbod.
 • Begin lessen: een schooljaar duurt steeds van 1 september tot 30 juni.  Voor het schooljaar 2023-2024 starten de lessen vanaf vrijdag 1 september. Inschrijven kan nog tot eind september op voorwaarde dat de groep niet is “volgeboekt”. Daarna is dit niet meer mogelijk.
 • Draadloos internet: in de hoofdschool kan u draadloos en gratis inloggen op het internet.
 • Keuze klasgroep: De keuze van klasgroep gebeurt bij de inschrijving en blijft vast voor een volledig schooljaar. Wekelijks wisselen van lesmoment is niet mogelijk. Definitief overstappen naar een andere groep kan waar mogelijk, maar pas na akkoord van de directie.
 • Foto's: regelmatig worden door directie en leerkrachten foto’s genomen in de klas, die kunnen gebruikt worden voor de website en voor publiciteitsdoeleinden.
 • Medische fiche: breng de leerkracht en het secretariaat op de hoogte indien uw kind in bepaalde situaties extra medische ondersteuning nodig heeft.
 • Op tijd: breng de kinderen op tijd en haal ze ook op tijd af.  Dit komt de pedagogische kwaliteiten van de lessen ten goede. Er wordt verwacht dat de kinderen regelmatig aanwezig zijn, actief meewerken, de les niet verstoren en respect tonen voor de leerkracht en het ter beschikking gesteld materiaal.
 • Opvang: voor en na de les is er geen opvang.  Als ouder bent u verantwoordelijk indien uw kind(eren) zich buiten de vooropgestelde tijd in de academie of op de speelplaats bevindt.
 • Verzekering: ieder kind is verzekerd, op weg van en naar de academie en tijdens de les, ook als die op een andere plaats doorgaat.  Enkel de lesuren waarvoor het kind is ingeschreven (de periode aangekruist op het inschrijvingsformulier), tien minuten ervoor en tien minuten erna, is de academie verantwoordelijk.  De leerkracht is tien minuten vóór en tien minuten na de les aanwezig.  Als ouder bent u verantwoordelijk indien uw zoon/dochter zich buiten de vooropgestelde tijd in de academie bevindt
 • Vroeger weg: als uw kind de klas vroeger moet verlaten, verwittig dan de leerkracht en geef een briefje mee.

Contactinfo