Nuttige info lessen Beeldatelier 6-11 jaar

 • Afwezigheid kind: als uw kind niet naar de les kan komen (ziekte, verjaardagsfeestje,…) hebben wij graag dat u verwittigt.
 • Algemeen rookverbod: zowel binnen als buiten de terreinen van de academie geldt een algemeen rookverbod.
 • Basismateriaal: alle kinderen brengen hun eigen basismateriaal mee: potlood, gom, kleurpotloden (minstens twaalf kleuren), schaartje, papierlijm, drie penselen van verschillende dikte, plastieken bekertje, vod, schort of kledij die een spatje kan verdragen. Voor speciale materialen zoals papier, klei, … zorgen wij.
 • Begin lessen: een schooljaar duurt steeds van 1 september tot 30 juni.  Voor het schooljaar 2022-2023 starten de lessen vanaf donderdag 1 september 2022. Inschrijven kan nog tot eind september op voorwaarde dat de groep niet is “volgeboekt”. Daarna is dit niet meer mogelijk.
 • Bibliotheek: op het secretariaat van de hoofdschool is een bibliotheek met kunstboeken. Iedereen kan deze boeken gratis uitlenen.
 • Draadloos internet: in de hoofdschool kan u draadloos en gratis inloggen op het internet.
 • Eénmaal per week: elk kind kan slechts éénmaal per week een lesbeurt volgen. Het lesmoment kiest u bij de inschrijving en blijft vast voor een volledig schooljaar. Wekelijks wisselen van lesmoment is niet mogelijk. Definitief overstappen naar een ander lesmoment kan waar mogelijk, maar pas na akkoord van de directie.
 • Jaarthema: met het leerlingen werk wordt ieder jaar een tentoonstelling opgebouwd.
 • Kopieerrecht: van elk kunstwerk, gemaakt tijdens de lessen, heeft de academie  kopieer- en publiceerrecht.
 • Leerlingen per klas: er worden maximum 22 kinderen per klas toegelaten. Op die manier kan de leerkracht elk kind optimaal begeleiden.
 • Medische fiche: breng de leerkracht en het secretariaat op de hoogte indien uw kind in bepaalde situaties extra medische ondersteuning nodig heeft.
 • Meesterwerkjes: de werkjes die de kinderen tijdens de lessen maken worden zoveel mogelijk in de klas of in de gang(en) getoond of gebruikt voor tentoonstellingen en publicitaire doeleinden. Uiteraard krijgen ze regelmatig hun meesterwerkjes mee naar huis. 
 • Op tijd: breng de kinderen op tijd en haal ze ook op tijd af.  Dit komt de pedagogische kwaliteiten van de lessen ten goede.  Zo beginnen de lessen stipt en moet de opdracht maar éénmaal uitgelegd worden.  Er wordt verwacht dat de kinderen regelmatig aanwezig zijn, actief meewerken, de les niet verstoren en respect tonen voor de leerkracht en het ter beschikking gesteld materiaal.
 • Opvang: voor en na de les is er geen opvang.  Als ouder bent u verantwoordelijk indien uw kind(eren) zich buiten de vooropgestelde tijd in de academie of op de speelplaats bevindt.
 • Studiereizen: regelmatig richten wij studiereizen in, voornamelijk voor onze volwassen studenten, maar ook ouders en hun kinderen kunnen mee.
 • Verzekering: ieder kind is verzekerd, op weg van en naar de academie en tijdens de les, ook als die op een andere plaats doorgaat.  Enkel de lesuren waarvoor het kind is ingeschreven (de periode aangekruist op het inschrijvingsformulier), tien minuten ervoor en tien minuten erna, is de academie verantwoordelijk.  De leerkracht is tien minuten vóór en tien minuten na de les aanwezig.  Als ouder bent u verantwoordelijk indien uw zoon/dochter zich buiten de vooropgestelde tijd in de academie bevindt.
 • Vlekken: laat de kinderen niet in hun beste kleren naar de academie komen.  Af en toe worden er wel eens vlekken gemaakt.
 • Vroeger weg: als uw kind de klas vroeger moet verlaten, verwittig dan de leerkracht en geef een briefje mee.

 

Contactinfo