Huur instrumenten

De academie beschikt over een vrij uitgebreid instrumentarium dat voornamelijk bestemd is voor uitleen aan beginnende leerlingen van de hoofdschool Wetteren-Massemen.

Volgende instrumenten kunnen gehuurd worden.
Gitaren (klein), altviolen, violen, cello's,
dwarsfluiten, klarinetten, hobo's, saxofoons,
trompetten, trombones en hoorns.

De uitleentermijn is telkens één jaar met inbegrip van de zomervakantie. Vanaf de 3e graad worden de instrumenten slechts uitgeleend als ze niet nodig zijn voor leerlingen van de 2e graad. Daarom wordt leerlingen aangeraden om vanaf de 3e graad een eigen instrument aan te schaffen. Het huurgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de inrichtende macht en wordt in de loop van het schooljaar geïnd.

Voor het schooljaar 2023-2024 zijn volgende tarieven van kracht.
• Tweede graad 45 euro
• Derde graad 60 euro
• Vierde graad 100 euro

Hierbij het huurreglement.

Contactinfo