Praktische gids

Hier vind je voor de domeinen Muziek en Woord de gids met de praktische info voor het schooljaar 2021-2022. 

De info is nog onder voorbehoud van wijzigingen. Er kunnen nog verschuivingen zijn in de klassen of het lerarenkorps.

 

 

 

Contactinfo